Which way?

I made eleven pilgrimages along nine pilgrim routes. I don’t know if I am much wiser or understand more now than before. But walking has been healthy for my body and good for my soul and I am not a stranger to the primeval routes which the Romans, the Moors and Hannibal used before me. Read about my Pilgrimages!

Glimtar från 2019

Blandade bilder från från året som passerat besök på västra Irland i september och från Färöarna i slutet av maj. Första bilden är från första dagen på det nya året 2020, alltså ett undantag. Hovra med musen över bilderna så syns bildens namn. Klicka på bilderna, bläddra.